GDPR:

V souvislosti s problematikou GDPR firma GRAPP CZ, s.r.o. deklaruje, že:

  1. Pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje (s výjimkou vlastních zaměstnanců) neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou).
  2. Tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a jsou k dispozici také externí firmě, která pro firmu GRAPP CZ, s.r.o. vede účetní agendu.
  3. U pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech příslušných zaměstnanců a v CRM systému - na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.
  4. Osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).
  5. Osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávájí klienti k výrobě u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.
  6. Na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů - přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.

 

Referent pro ochranu osobních údajů ve firmě GRAPP CZ, s.r.o. je:

Mgr. Jiří Nebeský, jiri.nebesky@grapp.cz, tel.: 608 632 377

 

24. května 2018

GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika