Jak odemknout zamečené razítko?

A) Vyjmněte plastovou krytku z razítka.

B) Zaplačte na postranní kryt směrem dolů.

C) Razítko se odemkne a vysune se plastová krytka.

D) Otočte razítko do vzpřímené polohy.

 

GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika