Jak vyměnit polštářek?

A) Razítko dejte do vzpřímené polohy. Plastový barevný kryt odejměte směrem nahoru.

B) Polštářek ze strany vytlačte.

C) A)Vezměte nový polštářek a natlačte ho zpět – barvící stranou směrem dolů.

D) Plastový barevný kryt zaklapněte.

GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika