Jak vyměnit textový štoček?

 Otočte razítko vzhůru nohama. Starou textovou desku vč. staré oboustranné lepicí pásky sundejte.

Z nové textové desky odejměte ochranu z lepící pásky. to žluté.

Textovou desku nalepte. Pozor! Ať máte textovou desku nalepenou tak, že když razítko otočíte zpět - díváte se na text ohledně typu razítka

(např. Printer 20) – a bude Vám správně tisknout (nikoli obráceně). vždy se dívat na logo toho razítka, razítko držte logem k sobě

GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika